MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA ZMIENIA SIEDZIBĘ

Od dnia 5 listopada 2019 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna zmienia adres siedziby.  zapraszamy Państwa do nowego budynku zlokalizowanego przy alei Kościuszki 19.

Do dnia 4 listopada br. wszelkie pisma można składać w starej siedzibie przy ulicy Wileńskiej 53/55 (parter, pokój nr 71). Od 5 listopada br. zapraszamy do kancelarii przy alei Kościuszki 19 (I piętro, pokój nr 1.10).

Dokumenty dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Zygmunta, Bałtyckiej, Lotnej, Sąsiedzkiej, do terenów kolejowych do dnia 15 listopada br. dostępne będą w budynku przy ulicy Wileńskiej 53/55. Uwagi do ww. projektu planu można składać do 29 listopada br. zarówno w kancelarii przy alei Kościuszki 19, jak i na ulicy Wileńskiej 53/55. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
☎ +48 690 210 110
📲 +48 537 468 695
✉ biuro@smartgeo.pl