MAPA LATARNI ULICZNYCH W PARKU

W Parku Na Smulsku planowany jest II etap budowy Oświetlenia Solarnego.

Projektowane oświetlenie będzie montowane na słupach o wysokości 4 m z fundamentem. Latarnie będą zasilane z akumulatorów, które mają wystarczyć na 5 lat pracy dzięki panelom fotowoltaicznym. Więcej o inwestycji można przeczytać na stronie bip.zzm.lodz.pl
Mapa geodezyjna z lokalizacją latarni