Mapa geodezyjna z numerami działek w Łodzi

W pełni aktualna mapa Łodzi nie wymaga pobierania i instalowania wtyczek.
Mapa Łodzi z działkami geodezyjnymi
Wyszukiwanie działek ewidencyjnych

Sprawdzenie powierzchni działki
Mapa numeryczna zawiera między innymi: granica miasta, budynki, działki ewidencyjne, obręby geodezyjne, osie ulic oraz punkty adresowe.
Włącznie widoczności działek
Tematyczne mapy na portalu mapa.lodz.pl obejmuje dane dotyczące uzbrojenia technicznego terenu (nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle m.in. tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.) i wykorzystuje do tego celu georeferencyjne bazy danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, takie jak Ewidencja Gruntów i Budynków i Mapa Zasadnicza. Rozwiązanie uwzględnia istniejącą infrastrukturę techniczną, organizacyjną i prawną umożliwiającą wprowadzanie, integrację, aktualizację i udostępnianie danych dotyczących obszaru całego miasta.

Lista map tematycznych: