Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w Łodzi

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wszystkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne, posiadające zezwolenie na wykonywanie prac geodezyjnych.


Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza polega na pomiarze nowo wybudowanego obiektu budowlanego lub jego części. Pomiar ten ma charakter aktualizacyjny, jego wyniki są wprowadzane na mapę zasadniczą, do ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz do ewidencji gruntów i budynków. Dokumentacja sporządzona przez geodetę w postaci operatu przekazywana jest do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po kontroli i przyjęciu do zasobu geodezyjnego – dla kierownika budowy przekazywana jest mapa inwentaryzacyjna opatrzona stosownymi klauzulami i pieczęciami urzędu.


Mapa powykonawcza stanowi część dokumentacji budowy.
Po wykonaniu pomiarów związanych z inwentaryzacją podwykonawczą geodeta ustosunkowuje się co do zgodności usytuowania nowo wybudowanego obiektu z projektem budowlanym i dokonuje stosownego wpisu w dzienniku budowy.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl