ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM 2015


  • Rezygnacja z pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego
  • Wydawanie pozwoleń na budowę możliwe, gdy inwestor uzna, że jest to dla niego korzystniejsze
  • Więcej obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia ( warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk, obiekty magazynowe, budynki kolejowe oraz place składowe, postojowe, parkingi, stawy rybne)
  • Likwidacja obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych
  • Mniej formalności dotyczących projektu (zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych)
  • Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) skrócony z 21 do 14 dni
Szczegóły zmiany Ustawy Prawo Budowlane można znaleźć na stronie: sejm.gov.pl