UKŁAD DROGOWY ŁODZI - PROJEKT

Pobierz prezentację
Mapa prezentuje założenia Studium Transportowego (zmiany w układzie drogowym miasta).
Czytaj więcej na: uml.lodz.pl
System Transportowy - Miasto Łódź
Pobierz mapę

Zobacz jak wygląda

OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY DRÓG