GEOPORTAL ZGIERSKI

Portal Danych Przestrzennych Powiatu zgierskiego
Internetowy System Informacji Przestrzennej oparty jest na danych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
Mapa powiatu zgierskiego
Portal prezentuje dane geometryczne w postaci mapy. Zapewnia dostęp do danych geodezyjnych interesantom urzędu, geodetom uprawnionym, rzeczoznawcom majątkowym oraz notariuszom. Dane przestrzenne i opisowe prezentowane są w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji wtyczek, plug-in’ów i apletów JAVA.
Granice działek

Jak sprawdzić numer działki?


Aby przeglądać podstawowe mapy (bezpłatne) nie wymagana jest autoryzacja (logowanie) w systemie.
  • Dane można wyszukiwać na tle mapy wg następujących atrybutów: działki, budynki, adresy
  • Pozyskiwać informacje o klikniętym na mapie obiekcie ewidencyjnym np. kontury i użytki gruntowe
  • Mierzyć odległości i powierzchnie na mapie
  • Przeliczać współrzędne klikniętego punktu do różnych układów (m.in. WGS84-GPS)
  • Drukować aktualny widok mapy z zachowaniem: skali, zakresu mapy, treści mapy w formacie pdf, html
  • Sprawdzić władającego działki
Struktura władania
Aby uzyskać dostęp do płatnych danych należy założyć konto:

Prezentacja działek i budynków