ZDJĘCIA LOTNICZE ŁODZI 2013

Łódzka ortofotomapa ma terenową rozdzielczość 0,05 m. Zdjęcia zostały wykonane  w dniu 18 kwietnia 2013 r. (ok. 25% powierzchni miasta) i 22 kwietnia 2013 r. (ok. 75% powierzchni miasta). Do pozyskania zdjęć pionowych, wykorzystana została kamera UltraCam Eagle. W ramach projektu pozyskano blisko 4000 zdjęć lotniczych.
mapa.lodz.pl
Ortofotomapa miasta Łodzi
Instrukcja włączenia warstwy z ortofotomapą znajduje się poniżej:
Instrukcja włączenia ortofotomapy
Ortofotomapa wykonana jest w układzie współrzędnych PUWG2000/6. Wykonawcą jest konsorcjum firm MGGP AERO Sp. z o.o. i MGGP SA z Tarnowa. Firmy wykonały i dostarczyły zdjęcia lotnicze oraz na ich podstawie opracowały NMT i ortofotomapę dla Łodzi. Całkowity koszt to  244 524 zł
Łódź, ul. Piotrkowska - pl. Wolności

ortofotomapy można również korzystać przez WMS (Web Map Service). W celu zobaczenia map użytkownik łączy się z serwerem WMS przy pomocy specjalnego programu - klienta WMS.
Klient pobiera z serwera metadane, w których znajduje się lista dostępnych warstw (w tym przypadku ortofotomapa).


Łódź, ul. Ogrodowa - Manufaktura
Łódzki Ośrodek Geodezji publikuje ortofotomapę pod adresem:
http://gis.mapa.lodz.pl/awiskts/services/Ortofotomapa/Ortofotomapa2013/mapserver/WMSServer
Łódź, ul. Piotrkowska - Katedra św. Stanisława Kostki
Łódź, ul. Pomorska - Wydział Prawa