MAPA ZABYTKÓW WOJ. ŁÓDZKIEGO

Wykaz zabytków można znaleźć na  wuoz.bip.lodz.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

ul. Piotrkowska 99, 90-425 Łódź
tel. 42 638 07 21, 42 632 52 33
fax. 42 638 07 36


Mapa zabytków wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego