TERENY MIESZKANIOWE W ŁODZI PLAN NA ROK 2018

Zobacz, gdzie powstaną nowe mieszkania w Łodzi: mpu.lodz.pl

Czym zajmuje się Miejska Pracownia Urbanistyczna?


  • sporządzanie projektów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi i zmian tego dokumentu
  • sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Łodzi i zmian planów obowiązujących
  • wykonywanie czynności formalno - prawnych związanych ze sporządzaniem, uzgadnianiem i uchwalaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  • sporządzanie oraz pozyskiwanie opracowań specjalistycznych do sporządzanych przez Pracownię projektów Studium i planów miejscowych
  • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę przechowywanie i ewidencjonowanie planów miejscowych

Portal Miejskiej Pracowni Urbanistycznej prezentuje plany zadospodarowania przestrzennego. Tereny przeznaczone pod zabudowę m.in. mieszkaniową są oznaczone literami MN, MU, itp. 

Mapa zagospodarowania przestrzennego Łodzi
Jeżeli teren nie jest objęty planem zagospodarowania można wystąpić o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zobacz też: Jak dostać warunki zabudowy?

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl