MAPA CEN NIERUCHOMOŚCI W ŁODZI

Mapa cen nieruchomości w Łodzi

Mapa opracowana została poprzez interpolację przestrzenną metodą odwrotnej odległości (IDW), która bazuje na założeniu, iż wartość cechy badanej w danym punkcie jest zależna od wartości tej cechy w najbliższych punktach bazowych. 

Opracowanie powstało na podstawie kilku tysięcy punktów bazowych, w których obserwowana była badana zmienna. Dla każdej z map koncepcyjnych zbiór punktów bazowych obejmuje okres ostatnich 5 lat. 

Mapa koncepcyjna wartości gruntów łódzkich ma charakter poglądowy i na jej podstawie nie można podejmować decyzji gospodarczych i prawnych. Przedstawiony na mapie poziom wartości gruntu nie odzwierciedla wartości terenów zielonych (lasy, parki, cmentarze) oraz terenu lotniska. 
Określanie wartości nieruchomości należy do wyłącznych kompetencji rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z zapisem art. 7 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

📖❔
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+ 48690210110
📱+48537468695
📩 biuro@smartgeo.pl