MAPA OGRANICZENIA WYSOKOŚCI ZABUDOWY

Gdzie nie można budować wysokich budynków?

Mapa lotnicza
Mapa ograniczenia zabudowy dla Łodzi i okolic
Portal mapowy udostępnienia zasięg strefy ograniczenia wysokości zabudowy. Jeśli jesteś inwestorem możesz sprawdzić, czy na terenie planowanej inwestycji występują ograniczenia wysokości zabudowy od stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN). Planując inwestycję wysokościową  na zaznaczonym terenie należy uzgodnić dopuszczalne wysokości w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.