UZGADNIANIE PROJEKTÓW ZUDP

Jak uzgodnić projekt techniczny w Łodzi?

Należy wypełnić wniosek:

Zlecenie uzgodnienia projektu technicznego [Pobierz .doc] | [Pobierz .pdf]

Do zlecenia należy dołączyć:

  1. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu na mapie zasadniczej do celów projektowych z klauzulami przyjęcia jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3 egzemplarze. W przypadku sporządzenia projektu na komputerowym nośniku informacji do wniosku dołącza się wydruk projektu i mapy. 
  2. Dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego projektu ( współrzędne geodezyjne X, Y w pliku *txt – wersja elektroniczna i wydruk) 
  3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dotyczy sieci nie będących przyłączami) albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
  4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami . 
  5. Upoważnienie Inwestora do występowania w jego imieniu.
  6. W przypadku upoważnienia inwestora opłata skarbowa w kwocie 17, 00zł za udzielone pełnomocnictwo. 

Gdzie złożyć projekt?

ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23 
+48 42 637-55-80 

Kiedy złożyć projekt?

Przyjmowanie projektów
środa, czwartek i piątek - 8³º-15³º 

Wydawanie projektów
wtorek – 9³º-15³º 
środa, czwartek, piątek - 8³º-15³º 


📖❔SmartGeo
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy geodety zadzwoń lub napisz:
📱+48 690210110
📱+48 537468695
📩 biuro@smartgeo.pl