ŁÓDZKI OŚRODEK GEODEZJI

Łódzki Ośrodek Geodezji to jednostka budżetowa Urzędu Miasta Łodzi.
Działa na podstawie uchwały Nr XIX/350/2011 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Wcześniej był znany jako Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi utworzony dnia 1 stycznia 1994 r. na  mocy uchwały Nr LXVII/595/93 Rady Miejskiej w Łodzi.
Łódzki Ośrodek Geodezji
Łódzki Ośrodek Geodezji

Większość spraw można załatwić przez internet za pośrednictwem PORTALU GIS