KSIĘGI WIECZYSTE


Wykonujemy Badania Ksiąg Wieczystych oraz innych dokumentów, które są podstawą własności.


Instrukcja korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej można otrzymać przez internet. Bezpłatne przeglądanie księgi wieczystej za pośrednictwem internetu jest możliwe po podaniu jej numeru.
Podmioty publiczne mają możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW) po numerach PESEL i REGON. Są to m.in.: policja, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuratura i komornicy sądowi. Ułatwia to ustalenie majątku dłużnika, a w efekcie zwiększa efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Dokumentem wydawanym przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych (CIKW) jest wyciąg z księgi wieczystej (obejmujący wskazane działy). Przez internet można złożyć wniosek o wydanie: odpisu księgi wieczystej, wyciągu z księgi wieczystej i zaświadczenia o jej zamknięciu. Tak uzyskane dokumenty będzie można samodzielnie wydrukować i pod względem prawnym będą one równe dokumentom wydawanym przez sąd.

Pobiera się opłaty od wniosku o wydanie wyciągu z księgi wieczystej oraz od wniosku o wyszukanie księgi wieczystej. Z opłat zostaną zwolnione wnioski: o wydanie dokumentów przez CIKW oraz o wyszukanie księgi wieczystej złożone przez ZUS.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece